Savivaldybėje dailės darbų parodą pakeitė fotografijos

Visą mėnesį – nuo rugsėjo pradžios iki spalio mėnesio − antrajame rajono savivaldybės aukšte eksponuojami menininkės Aistės Kanapeckaitės-Čerenkovienės 22 juodai baltos ir spalvotos fotografijos darbai.

Kūrėją menas traukė ir domino nuo mažens. Ji mokėsi Kėdainių dailės mokykloje, kurioje vėliau dirbo mokytoja. Baigusi tuometę „Aušros“ vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno kolegiją, į J. Vienožinskio menų fakulteto dailiosios odos specialybę. Nuo 1996 metų A. Kanapeckaitė-Čerenkovienė studijavo Vilniaus dailės akademijoje fotografiją ir videomeną.

Fotografija – tai ne tik paprasti vaizdai, bet ir meno terapija

Kėdainių fotografų draugijos nariai (iš kairės): Žilvinas Menčikovas, Irina Jurkėnienė, Arvydas Kantautas.

Fotografija – tai ne tik vaizdai. Tai mintys jausmai ir dar daugiau, tai – gilus emocinis krūvis. Dar 2014 m. tarptautiniame fotografijos projekte „Help Portrait“ užsimezgęs ryšys tarp Kėdainių fotografų draugijos ir Kėdainių socialinės globos namų organizacijos ne tik nebuvo vienkartinis, bet ir išsirutuliojo į tęstinį projektą, kuriame puoselėjami vis daugiau kūrybinių idėjų ir glaudūs, bičiuliški santykiai su organizacijos gyventojais.

Puslapiai