paroda

Savivaldybėje dailės darbų parodą pakeitė fotografijos

Visą mėnesį – nuo rugsėjo pradžios iki spalio mėnesio − antrajame rajono savivaldybės aukšte eksponuojami menininkės Aistės Kanapeckaitės-Čerenkovienės 22 juodai baltos ir spalvotos fotografijos darbai.

Kūrėją menas traukė ir domino nuo mažens. Ji mokėsi Kėdainių dailės mokykloje, kurioje vėliau dirbo mokytoja. Baigusi tuometę „Aušros“ vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno kolegiją, į J. Vienožinskio menų fakulteto dailiosios odos specialybę. Nuo 1996 metų A. Kanapeckaitė-Čerenkovienė studijavo Vilniaus dailės akademijoje fotografiją ir videomeną.

Pasveikinom kolegą iš Kauno

Kėdainių daugiakultūriame centre jau veikia fotomenininko Roberto Misiukonio bei jo mokinės  Gintarės Žaltauskaitės parengta fotografijų paroda „Gyvenimo verpetuose“. Dinamiška ir jaudinanti, tačiau kartu ir neįprasta paroda kviečia pažvelgti į žmogų ir jo išgyvenimus. Neįprasta Lietuvos fotografijos kasdienybėje tai, kad fotografai moteris ir vyras groja ta pačia melodija, bet sako skirtingus žodžius. 

Puslapiai