Savivaldybėje dailės darbų parodą pakeitė fotografijos

Visą mėnesį – nuo rugsėjo pradžios iki spalio mėnesio − antrajame rajono savivaldybės aukšte eksponuojami menininkės Aistės Kanapeckaitės-Čerenkovienės 22 juodai baltos ir spalvotos fotografijos darbai.

Kūrėją menas traukė ir domino nuo mažens. Ji mokėsi Kėdainių dailės mokykloje, kurioje vėliau dirbo mokytoja. Baigusi tuometę „Aušros“ vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno kolegiją, į J. Vienožinskio menų fakulteto dailiosios odos specialybę. Nuo 1996 metų A. Kanapeckaitė-Čerenkovienė studijavo Vilniaus dailės akademijoje fotografiją ir videomeną.

Pages